Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 4 STK SHbÚ

konanej dňa 21.10.2010

Prítomní: Mihal Jaroslav, Bežo Ivan, Nemček Andrej

1. Za dva vyššie tresty má zastavenú činnosť na 1 stretnutie 

    nepodmienečne: 

JAŠO Marek            (RŠK Ružinov)            od 9.10.2010

BIELENÝ Rastislav (JK Medokýš Martin) od 16.10.2010

 
 
 

            2. Komisia riešila protest družstva MHBO Liptov, proti strelenému gólu v stretnutí 7. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy seniorov medzi MHBO Liptov a HBC Žirafa Žilina, ktorý údajne rozhodca uznal po ukončení 1. tretiny. Družstvo MHBO Liptov žiada úpravu výsledku z konečných 2:3 pre hostí na remízu 2:2.

 

             Komisia rozhodla takto:

 

            Protest sa zamieta, pretože komisii neprináleží sa vyjadrovať k priebehu stretnutia a ani meniť výsledok dosiahnutý na ihrisku. Stretnutie sa riadne dohralo a kapitáni družstiev vZápise o stretnutí svojim podpisom potvrdili, že súhlasia s daným výsledkom a ostatnými     skutočnosťami uvedenými v ňom. Strelený gól je možné neuznať len dovtedy, kým sa znovu nezačne hrať (t.z. do najbližšie hodeného buly), po tomto buly sa už strelený a uznaný  gól nemôže zrušiť.  

 

             3. V Slovenskej hokejbalovej extralige U16 rozhodca predčasne ukončil stretnutie medz družstvami MŠK CVČ Worms Kežmarok a HBK Čadca v čase 24:40 min., pretože prichádzalo k potyčkám a vyhrážaniam medzi hráčmi obidvoch družstiev.

 

             Komisia rozhodla takto:

 

             Stretnutie MŠK CVČ Worms Kežmarok – HBK Čadca sa bude celé opakovať na najbližšom turnaji dňa 7.11.2010 v Pruskom po ukončení všetkých zápasov o 17:00 hod. Rozhodca stretnutia nevyužil všetky možnosti na to, aby sa stretnutie dohralo a tým porušil Súťažný poriadok SHbÚ v časti III., čl. 8, ods. 7, 8

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 1 STK SHbÚ

konanej dňa 16.9.2010

 Prítomní: Mihal Jaroslav, Bežo Ivan, Nemček Andrej

Za dva vyššie tresty má zastavenú činnosť na 1 stretnutie nepodmienečne:
KRÚPA Tomáš    (Olympionik P.Bystrica)   od 4.9.2010

Komisia rozhodla, že nedohrané stretnutie 1. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy seniorov medzi Profis Sharks Bratislava a LG Bratislava sa po dohode obidvoch družstiev odohrá v náhradnom termíne. Družstvá sú povinné nahlásiť termín stretnutia ŠTK SHbÚ.

Komisia súhlasí, so zmenou názvu družstiev:

Starý názov: ŠKB Izoglobal Martin   Nový názov: ŠKB Izoglobal Kappa Martin

Starý názov: LG Doprastav Bratislava     Nový názov: LG Bratislava

Starý názov: Team Sharks Bratislava       Nový názov: Profis Sharks Bratislava

Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 4. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19 medzi družstvami N-Sport Zvolen a JK Medokýš Martin z 19.9. 2010 na 15.9. 2010 o 11.00 hod vo Zvolene.

Komisia na základe dohody schválila zmeny hracích časov stretnutí 3. a  4. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19 nasledovne:

HBK Nitrianski rytieri Nitra – JK Medokýš Martin             18.9.2010 o 10:30 hod.

HBK Nitrianski rytieri Nitra – HBK Kometa Vrútky          19.9.2010 o 10:00 hod.

Komisia na základe dohody schválila odloženie stretnutia 4. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy seniorov medzi družstvami DT Žirafa Považská Bystrica a Profis Sharks Bratislava, ktoré sa malo hrať dňa 19.9.2010 o 11:00 hod. v Považskej Bystrici. Družstvá sú povinné nahlásiť termín stretnutia ŠTK SHbÚ.

Komisia ešte raz dôrazne upozorňuje družstvá aj rozhodcov, že v Slovenskej hokejbalovej extralige U19 musia mať hráči, ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov počas stretnutia na hlave prilbu s mriežkou a ostatní hráči musia mať na hlave prilbu s ochranným štítom z plexiskla minimálne do pol tváre. Bez takejto ochrany tváre rozhodca neumožní hráčovi nastúpiť na stretnutie.

Komisia upozorňuje všetky družstvá Slovenskej hokejbalovej extraligy seniorov a U19, že družstvá Double Team Žirafa Považská Bystrica a Olympionik Považská Bystrica hrajú svoje domáce stretnutia už na svojom novom ihrisku v Považskej Bystrici vedľa Zimného štadióna.