Choď na obsah Choď na menu
 


NA SHBÚ BOLO ZASLANÉ PODANIE VO VECI ÚDAJNÉHO ŠTARTU NEREGISTROVANÉHO HRÁČA

15. 11. 2010

Dnes bola naším el prezidentem zaslaná na vedenie Slovenskej hokejbalovej únie žiadosť o prešetrenie skutočnosti, či na zápas 6. kola Extraligy dňa 2. 10. 2010 nastúpil proti Profis Sharks v zostave Nitrianskych rytierov neregistrovaný hráč..... tuto žiadosť vedenie nášho klubu zaslalo na základe neskutočného množstva telefonátov a podnetov od hokejbalovej verejnosti s hlavným cielom - dosiahnuť toho, aby sa táto vec jednoznačne a raz prevždy uviedla na pravdivú mieru a aby bola táto kauza definitívne rozhodnutá a ukončená.  Želáme si aby rozhodnutím vedenia SHBÚ boli všetky aktivity a podnety okolo tejto veci ukončené....

Oficiálnu žiadosť zverejňujeme v plnom znení, aby bolo všetkým jasné, čo v tejto žiadosti náš klub od SHBÚ žiada a aby neprišlo k vzniku fám, čo bolo obsahom našej žiadosti:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vladimír Pálinkáš, xxxxxxx, 821 02 Bratislava 2

 

 

Slovenská hokejbalová únia

Predseda športovo-technickej komisie.
Junácka 6

832 80 Bratislava

 

Vec: Podanie – žiadosť o prešetrenie oprávnenosti štartu hráča klubu Nitriansky rytieri Nitra

 

     Ja, nižšie podpísaný Vladimír Pálinkáš, narodený xxxxxxxxxxxxxxxxx trvalo bytom xxxxxxxxxxxxxxx 821 02 Bratislava 2 z titulu funkcie vedúceho klubu ŠK Evel Profis Team Sharks Bratislava žiadam športovo-technickú komisiu o prešetrenie oprávnenosti štartu hráča klubu Nitrianský rytieri Nitra Imricha Turčana, ktorý podľa nášho názoru neoprávnene  nastúpil na zápas 6 kola Extraligy medzi klubmi Nitrianský rytieri Nitra a ŠK Evel Profis Team Sharks Bratislava ako neregistrovaný hráč klubu Nitrianský rytieri Nitra.

O skutočnosti, že za klub Nitrianský rytieri údajne nastúpil na zápas v tom čase neregistrovaný hráč p. Imrich Turčan  mňa ako vedúceho klubu ústne informoval p. Peter Čiha z klubu LG Bratislava. Uvedenú informáciu som následne spolu s ostatnými členmi nášho klubu preveril a zistili sme toto:

-          Na zápise o stretnutí medzi klubmi Nitry a Profis zo dňa 2. 10 2010 v zostave domácich figuruje meno hráča Turčana – číslo dresu 68, ktoré je preškrtnuté. O skutočnostiach, prečo bol tento hráč v zostave uvedený a následne škrtnutý som ani ja a ani nikto iný z nášho klubu,  či už arbitrami predmetného zápasu, alebo členmi klubu Nitrianský rytieri, informovaný neboli.

-          V správach portálu Patriot Sk informujúcich o tomto zápase sa uvádza medzi hráčmi Nitry, ktorí odohrali tento zápas, aj p. Turčan

-          V súpiske Extraligového mužstva Nitr. rytierov na portále tohto klubu je p. Imrich Turčan uvedený pod číslom dresu 68 ako stály člen družstva mužov

-          Vo fotogalérii portálu Nitrianských rytierov sa v zložke fotografií dokumentujúcich priebeh tohto zápasu minimálne na dvoch fotografiách nachádza na ihrisku hráč s číslom 68 (v prípade potreby vieme kópie týchto fotografií doložiť), čo jasne dokladá, že tento hráč sa aktivne zúčastnil tohto zápasu

-          Až do stredy 10.11.2010 bola na portáli televízie CETV k dispozícii videoreportáž, v ktorej sa hráč s číslom 68 počas zápasu aktívne zúčastnil hry – táto reportáž však z archívu televízie bola stiahnutá...

-          V oficiálnych zápisoch o zápasoch uvedených na portáli SportVin.sk však  hráč číslo 68 nie je uvedený

Vzhľadom na rozsiahlu kampaň na jednotlivých weboch slovenského hokejbalu, ktorá sa v nich rozprúdila a veľké množstvo telefonátov adresovaných tak mojej osobe ako aj osobám zainteresovaným v tejto veci žiadam, aby komisia prešetrila uvedené skutočnosti a rozhodla o tom, či tento hráč – p. Imrich Turčan – mal v čase konania predmetného zápasu oprávnenie štartovať za klub Nitrianský rytieri. Ak  toto oprávnenie tento hráč nemal, žiadam, aby komisia rozhodla, či k neoprávnenému štartu hráča p. Turčana na predmetnom zápase skutočne prišlo a došlo tak k porušení Propozícií Slovenskej hokejbalovej Extraligy pre rok 2010-2011 so všetkými následkami voči osobám zodpovedným za toto porušenie propozícií.

 

Vyhlasujem, že konečné stanovisko a rozhodnutie komisie budem považovať za konečné a jedine správne.

 

 

S pozdravom

 

                                                                                            Vladimír Pálinkáš   

 

V Bratislave : 12.11.2010

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po rozhodnutí SHBÚ a doručení písomného vyjadrenia SHBÚ k tejto veci, naša redakcia uverejní jeho obsah....